ระบบรายงานผลการตรวจสอบค่าไฟฟ้า

กรุณากำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน ผลิตโดย
แผนกจัดการสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (หสล-ส.)
กลุ่มงานวิเคราะห์เทคนิคในประเทศ (วทน-ส.)
ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (อสฟ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
โทรศัพท์ 0 2436 2818